beschrijving beschrijving

Schepen voor Ternate en Tidore

Afbeelding

Schepen voor Ternate en Tidore

Anoniem / Anonymous

Een gezicht op een baai met daarin twee Europese schepen, een grote prauw en tientallen kleinere prauwen; Eén van de Europese schepen heeft de Amsterdamse vlag; Alle prauwen zijn gevuld met mannen met speren; De Koning van ternate komt op bezoek bij de Hollanders; Hij heeft circa 32 coracora's bij zich.

Legenda: A t/m E, zonder uitleg; verklaring in 'Begin ende Voortgang': A. Het Eylandt Tidore; B. Een onbewoont Eylandt leghende tusschen Ternate en Tidore; D. De Galeye ofte Caracora de Conincx.

Titel van de afbeelding volgens het register uit 'Begin ende Voortgang'; Het Eylandt Ternate.

Cf. Universiteitsbibliotheek, Universiteit van Amsterdam, inv. nr.O 60 641, p. 38.

Neem contact op met Rijksmuseum Amsterdam voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Commelin, Isaac, Begin ende Voortgangh / van de Vereenighde Nederlandsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie: Vervatende De Voornaemste Reysen / by de Inwoonderen derselver Provincien derwaerts gedaen. (1646)