beschrijving beschrijving

Gezicht op Tidore

Afbeelding

Gezicht op Tidore

Anoniem / Anonymous

Gezicht op Tidore, uit de collectie van Artus Gijsels.

Afconterfeytinghe Van de stadt Tidore.

A:o 1601.

Legenda: _A Is den admirael het schip amsterdam B Is het schip Gouda [?] C Is een portugiesch kraecke

D Is een Spaensch OOrlooch Schip. E Is het rotterdammer schip F Is een barcq uyt de Manilio G de Coninck van tarnaden met syn Correcorren H hier lach Lofhoo[?] met syn Corcorren om den slach te aenschouwen Y dit sijn twee Joncken K een pundt ofte kat [?] met geschut L een ditto pundt ofte kat M een fortress met duidsche [?] stucken geschut N een punt ofte Cat met eenige stucken geschut Het schip A schoot om[?] de 300 schooten. Het Jacht B meer als 130 schooten. _.

De tekening is gedateerd 'A:o 1601', het is onduidelijk of de tekening dateert van 1601 of alleen de situatie van 1601 weergeeft.

Neem contact op met Badische Landesbibliothek voor hergebruik en auteursrechten.