beschrijving beschrijving

Vogelvlucht van de ontvangst te water bij Ternate

Afbeelding

Vogelvlucht van de ontvangst te water bij Ternate

Anoniem / Anonymous / Langenes, Barent

Vogelvlucht van de ontvangst te water bij Ternate.

Linksonder: No: 14.

Op de kaart zijn legendanummers A tot en met E aangegeven en verklaard.

De tweede schipvaart naar Indiƫ, onder leiding van Jacob van Neck en Wijbrant van Warwijck, voer uit vanuit de Republiek in mei 1598, en arriveerde aan het eind van datzelfde jaar in Bantam. Vanuit daar gingen vier schepen verder naar de Molukken. Van eind mei tot begin augustus 1599 verbleven twee van deze schepen, de Utrecht en de Amsterdam, onder bevel van Wybrand van Warwijck, bij Ternate. Hier deden ze aan handel om aan kruidnagelen te komen, legden ze diplomatieke banden aan met de sultan Saidi Berkat. Deze prent toont het welkom dat de Nederlandse schepen kregen: de vloot van kora-kora van de Sultan van Ternate was ze tegemoet gekomen en omringde de Nederlandse schepen onder het spelen van muziek.

Cf. Rijksmuseum Amsterdam, inv. nr. RP-P-OB-75-399.

Neem contact op met Universiteitsbibliotheek / Universiteit van Amsterdam voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Neck, Jacob Cornelisz. van, Het tvveede boeck, iournael oft dagh-register: inhoudende een warachtich verhael ende historische vertellinghe vande reyse, gedaen door de acht schepen van Amstelredamme, gheseylt inden maent martij 1598 (1601)