beschrijving beschrijving

Kaart met opmetingen van het landgoed Constantia

Afbeelding

Kaart met opmetingen van het landgoed Constantia

Slotsboo, Kaye Jesse / Cochius / Cochenius, Evert Walraven

Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van het Land Constantia, zoo als het in 1685 aan den Heer Simon van der Stel in eigendom is verleend, en by hermeting is bevonden.

Notities verso: Behoort tot de overgekomen Brieven en papieren van de Kaap 1717 2 deel / 708 [folionummer in de band ?] / No. 18 [volgnummer van het stuk in de band ?] / 498 ll.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.