beschrijving beschrijving

Gezicht op het fort van Baticaloa

Afbeelding

Gezicht op het fort van Baticaloa

Stevenz, Livinius / Helt, Tatik Olivierse

Titel catalogus Leupe (NA): Vertoog over den staat der verdedigingswerken bij Negombo, Baticaloa en Trinkonomale met geteekende aanzichten en plattegronden dier werken.

Zevende kaart in een band, op folio 16 / Stant Teekeningh van het fortje Baticaloa vande westzijde.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.