Post

Hitu-lama

Indonesia

In Hiettolama zetelde de koning van Hitoe, het noordelijke gedeelte van het eiland Ambon. De compagnie deed geen zaken met deze koning, maar met kapitein Hitoe bij wie de werkelijke macht berustte. Aanvankelijk was de kapitein een geducht vijand van de compagnie, later bleken onderhandelingen toch mogelijk; de VOC kreeg een monopolie op kruidnagel indien zij geen pogingen zou ondernemen de bevolking te kerstenen. Deze kapitein Hitoe handelde, tegen het contract in, met de Ternatanen, die net als hij, islamitisch waren. Godsdienstgeschillen op Ambon speelden in de handel een grote rol; het kostte de compagnie steeds weer moeite om opstandige dorpen te verplichten hun kruidnagel aan de compagnie te verkopen.

Afbeeldingen