Post

Nzwani

Comoren

Anjouan is een eiland ten noordwesten van Madagascar. Het behoort tot de Comoreneilandengroep. Vanaf Kaap de Goede Hoop werden regelmatig tochten gemaakt naar Madagascar, Anjouan en de oostkust van Afrika om slaven te halen. Deze slaven werden gebruikt om in de behoefte aan arbeidskrachten in de Kaapkolonie en Indië te voorzien. Anjouan werd eveneens aangedaan als verversingsstation: het voorzag de VOC-schepen van nieuwe proviand. Een literaire bron waarin deze plaats als VOC-post wordt aangemerkt is vooralsnog niet bekend. De in dit programma aanwezige afbeeldingen van deze plaats fungeren momenteel als bron.

Afbeeldingen