beschrijving beschrijving

Kaart van Afrika onder de evenaar

Afbeelding

Kaart van Afrika onder de evenaar

Anoniem / Anonymous

Titel Leupe: "Engelsche kaart van "Congo, Angola, Cafres, Mono-Emugi, Monomotapa, Zanguebar, Madagascar etc." van benoorden de Congo tot aan Kaapland."

Deze Britse tekening bestrijkt het gebied tussen Angola tot Madagascar, met veel –vaak verzonnen

informatie over inlandse plaatsen, meren en rivieren. Zeker het Zara meer behoorde tot een hardnekkig fabel. De anonieme kaartenmaker heeft een poging gedaan de volken (aangegeven met een P) en koninkrijken (aangegeven met een K) overzichtelijk weer te geven. Datering is lastig, maar o.a. de aanwezigheid van Franschoek in de Nederlandse Kaapkolonie duidt op een oorsprong van na c. 1690.

Schaal ± 1 : 6.500.000.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.