beschrijving beschrijving

Kaart van de monding van de Ganges in Bengalen, deel B

Afbeelding

Kaart van de monding van de Ganges in Bengalen, deel B

Keulen, Gerard van / Koninck, J. de

Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): "De aldernieuste paskaerten van de reede Bellesoor en de rivier de Ganges in Bengale". Stuk II stelt voor: de deltavormingen aan de monding der rivier..

De kompaslijnen zijn gedrukt.

Notities verso: 31.

Notitie catalogus Leupe: Aangekocht van den boekhandelaar J.W. van Leeuwen, 1882 / Werd in twee stukswijse afteekeningen onder alle eerbied opgedragen aan den E. Hr. en Mr. Abraham Alewijn Abrahamsz. tweede Advocaet, lid van de Secreete commissie der Doorlugtige Nederlandsche Oost-Indische Maatschappij, van sijn altoos verpligte dinaar Jan de Koninck, oudschipper ten dienste der voors. Comp., sijnde een vrugt sijner bedieninge, daer gehad hebbende commissi en examinatie over de gesteldhede der voors. rivier in den jaaren 1721 en 1722 bij drie diverse bekruijsinge verrigt.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.