Post

Bimlipatam

India

Rondom Bimlipatnam waren grote gebieden waar rijst werd verbouwd. Deze golden als de belangrijkste rijstvoorziening van Ceylon. Net als elders op de Coromandel-kust had de VOC ook hier te kampen met het plaatselijke gezag, dat de rijsthandel beheerste. Uit protest tegen de hoge prijzen sloot de compagnie haar kantoor tijdelijk. Na de invasie van de Mogol in Golconda in 1687 kwam de handel definitief tot stilstand.

Afbeeldingen