Post

Kartosuro

Indonesia

Carta Soura lag in het binnenland van Java en was de hoofdplaats van de Susuhunan, de opperheer van de regio Mataram op Midden-Java. Deze vorst had het gezag over een groot aantal regenten, dat eens keer per jaar aan het hof van Carta Soura moest verschijnen. Toen zich met hen twisten voordeden vroeg de vorst hulp en bescherming aan de VOC. Deze besloot haar steun aan de Susuhunan te verlenen en stuurde een bezetting van tweehonderd soldaten naar Carta Soera om haar eigen belangen en die van de Susuhunan te verzekeren. De verhoudingen tussen de vorst en de compagnie bleven echter wisselvallig.

Afbeeldingen