Post

Pekalongan

Indonesia

Uit Pekalongan kwamen voornamelijk rijst en suikerriet, maar er werd ook indigo verbouwd. De koning betaalde zelf de produktiekosten van de verfstof en verkocht deze tegen een vaste prijs per pond aan de VOC. Om verzekerd te zijn van hun politieke steun, zette de koning zich ook in voor de koffiecultuur, die de VOC op Java invoerde. Binnen enkele jaren was de compagnie in staat de eerste vrachten koffie naar Europa te verschepen.

Afbeeldingen