Fort

Beschermer, fort De (Pekalongan)

Pekalongan aan de noordkust van Java was voor de Compagnie van belang als leverancier van rijst en hout voor Batavia. Fort De Beschermer, dat in 1753 werd gebouwd, lag niet aan de kust maar ongeveer drie kilometers landinwaarts op de linkeroever van Loji rivier. Het fort van 79,5 x 60 meter had op elke hoek een half bastion met op elk bastion een spietoren. De poort is aan de zuidzijde zodat kleine vaartuigen voor de deur konden afmeren.

Het fort is tegenwoordig in gebruik als rijks-gevangenis. Van de vier half bastions zijn alleen de noordoost en de zuidwest bastion nog aanwezig. Wachttorens op de bastions en de oostelijke en westelijke muur zorgen voor de bewaking van de gevangenis. Van de vier spietorens is alleen de toren op de noordoosthoek nog aanwezig. Het fort wordt goed onderhouden, maar de bebouwing is aangepast aan de veranderde bestemming: barakken, kantoren, clubgebouw en de waterput. De meeste gebouwen zijn in gebruik als cellenblok voor de gevangenen, De poort is verbouwd tot poortgebouw van twee verdiepingen met kantoren op de bovenverdieping.

Afbeeldingen

Bronnen en literatuur

Abbas, Novida, Dutch forts on Java: a locational study (2001)

Knaap, Gerrit, Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie II, Java en Madura = Comprehensive Atlas of the United East India Company, II, Java and Madura (2007)

Pusat Dokumentasi Arsitektur, Inventory and identification of forts in Indonesia (2010)