Post

Muizenberg

Zuid-Afrika

De VOC-post Muijsenburg was ook bekend met de naam 'Hoek van de Steenberg'. De naam Muisenburg verscheen voor het eerst in dokumenten uit 1744. Er werden in de loop van de tijd verschillende gebouwen aangelegd, waaronder een posthuis. De ligging van Muisenberg was zeer gunstig voor het verkeer tussen de Kaap en de Simons baai.

Afbeeldingen