beschrijving beschrijving

Kaart van de Slag van Blauwberg

Afbeelding

Kaart van de Slag van Blauwberg

Anoniem / Anonymous

Titel Leupe: "Kaart van de forten en versterkingen aan de Kaap de Goede Hoop, aanwijzende de plaats der landing van de Engelshen en de positie waar op 8 Januari 1806 het gevecht tusschen de Engelschen en Hollanders is voorgevallen."

Deze kaart toont de inname van Kaapstad door de Britse generaal David Baird op 8 januari 1806. De rode lijnen geven de trajecten van het leger weer en de rode stippen en rechthoeken de militaire opstellingen. De Slag van Blauwberg krijgt in het bijzonder aandacht. Na deze nederlaag, vertrok de Nederlandse Gouverneur Jan Willem Janssens uit dit gebied.

Schaal 1 : 370.000.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.