beschrijving beschrijving

De Khaju-brug, Isfahan (hier beschreven als de brug van Shiraz)

Afbeelding

De Khaju-brug, Isfahan (hier beschreven als de brug van Shiraz)

Hofstede, G.

De inscriptie op deze tekening luidt d' Brug van Chiraas. De afgebeelde brug is echter de Khaju-brug in Isfahan.

De tekening is op basis van Bodel Nijenhuis / Universiteitsbibliotheek Leiden, inv. nrs COLLBN Port 314 I N 58 & 59 toegeschreven aan G. Hofstede.

Legenda: No: 1. 't middelpunt van de brugh. / :2. een thuijn. / :3. een voorhuijs van 's konings thuijn. / No: 4.. d' steene trappen, daer 't water van de rivier onder heen rolt. / :5. den opgang van de brugh.

Neem contact op met Bodel Nijenhuis / Universiteitsbibliotheek Leiden voor hergebruik en auteursrechten.