beschrijving beschrijving

Plattegrond van het kantoor te Baros

Afbeelding

Plattegrond van het kantoor te Baros

Anoniem / Anonymous

Titel catalogus Leupe (NA): Nieuw Geprojecteerd Fort voor 's Ed. Comp:s Cantoor Baros.

Aantekening catalogus Leupe: Batavia Boek VII, deel VII, inv. nr. 2038. Dit is het oude KA-nummer, het nieuwe VOC-nummer is 2146.

Notities verso: No 1 Nieuw geprojecteert fort voor s: E. Comps. Cantoor Baros / Behoort by de overgekomen Brieven en papieren van Batavia 1731 7 deel / No 14 [vermoedelijk nummer van het stuk in de band OBP] / 599 j / 4490 [waarschijnlijk het folionummer in de band OBP].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.