beschrijving beschrijving

Kaart van het eiland Obi

Afbeelding

Kaart van het eiland Obi

Anoniem / Anonymous

Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Land en Zeecaert van 't Eyland Ouby en daeromleggende Eylanden, zoodanig als het zelve door den Luytenant Pieter Lyn en den Sergeant Jacob Cloek zy bevonden.

Notities verso: 't Eyland Oubij / No. 2: / overgekomen Batavia 1699 2 deel / 784 [gedeeltelijk doorgestreept, dus slecht leesbaar; folionummer in de band ?].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.