Post

Siau

Indonesia

Siau is het middelste eiland van de groep Sangir-eilanden, die ten noorden gelegen zijn van Sulawesi. De VOC had hier al in 1616 een bezetting, in de tijd dat Siau een klein arm koninkrijk was, waar niet veel handel gedreven werd. Naast het stenen fort Doornenburg was er op de vulkanische berg een pagger met de naam Maetsuycker. Tot in het midden van de 18de eeuw bleef de VOC op Siau, echter het personeel van fort Doornenburg bestond nooit uit meer dan 8 personen.

Afbeeldingen