beschrijving beschrijving

Vice-admiraal Wijbrant van Warwijck in overleg met Hituese leiders op Ambon

Afbeelding

Vice-admiraal Wijbrant van Warwijck in overleg met Hituese leiders op Ambon

Langenes, Barent / Anoniem / Anonymous

Vice-admiraal Wijbrant van Warwijck in overleg met Ambonese leiders op Hitoe.

Rechtsonder: No: 7.

Op de prent staan de legendanummers A tot en met H met verklaring: _A. de gouveneur van t land; B. Des Konincx Broeder van Ternate; C. Is de Vice

Admiraal met zijn Tolck achter hem; D. Edelluyden mede onder de Tent sittende; E. Is den Admirael van de zee; G. t Ghemeen volck sittende ter sijde de Tente; H. Zijn de Hollanders met haer Trompetters_

De tweede schipvaart naar Indiƫ, onder leiding van Jacob van Neck en Wijbrant van Warwijck, voer uit vanuit de Republiek in mei 1598, en arriveerde aan het eind van datzelfde jaar in Bantam. Vanuit daar gingen vier schepen verder naar de Molukken, onder leiding van Wijbrant van Warwijck en Jacob van Heemskerck. Op Ambon knoopten ze betrekkingen aan met de leiders van de staat Hitoe. De Nederlanders en Hituezen hoopten samen te kunnen werken tegen de Portugezen, die het zuidelijk deel van het eiland Ambon onder controle hadden.

Cf. Rijksmuseum Amsterdam, inv. nr. RP-P-OB-75-389.

Neem contact op met Universiteitsbibliotheek / Universiteit van Amsterdam voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Neck, Jacob Cornelisz. van, Het tvveede boeck, iournael oft dagh-register: inhoudende een warachtich verhael ende historische vertellinghe vande reyse, gedaen door de acht schepen van Amstelredamme, gheseylt inden maent martij 1598 (1601)