Post

Band-e Kong

Iran

Bandar-e Kong of Congo; hier heeft de VOC nooit een echte factorij gehad. Since 1653 kwam er jaarlijks, maar niet ieder jaar, een staflid uit Gamron om parels in te kopen. In 1690 overwoog de VOC om in Congo een factory te vestigen voor de inkoop van parels and gouden en zilveren munten. Door tegenwerking van de Portugezen die bang waren voor hun belangen aldaar moest de VOC Congo in hetzelfde jaar nog verlaten.

Afbeeldingen