beschrijving beschrijving

Kaart van de Perzische golf

Afbeelding

Kaart van de Perzische golf

Anoniem / Anonymous

Kaart van de Perzische golf, collectie A. Gijsels.

Caerte vande Golf van Parsia.

hoe Haer de cust sanden ende stranden uijthoecken ende inwijcken langhs de Persiaense cust tot Bassora, sijn streckende mitsgaders d'eijlande die op d'selfde cust gelegen zijn als mede de clippen ende guijlen [?] die daer aencleeven, [?] Int Jaer 1646 inde maant februari ende Mart met het Jacht Delfshaven ende in ditto Jaer in de maenden van Maij Junij en December met het Jacht de Paeuw voor soo veeel als ons bekent gheworden is, Yder tracht Naer Beeter Nota. deese graden sijn [?] wel gemaeckt.

Duytsche mylen: 15: voor een graet [?].

Parsia.

Arabia Foeliae.

Arabia Deserte.

Er zijn twee schaalstokken aanwezig, evenals twee windrozen.

Bij Gamron en Basra zijn Nederlandse posten aangegeven.

Neem contact op met Badische Landesbibliothek voor hergebruik en auteursrechten.