Post

Maroantsetra

Madagascar

In 1641 gaf de VOC opdracht Madagaskar en de omliggende eilanden te verkennen en er tekens op te stellen als bewijs dat ze aan de compagnie toebehoorden. In de baai van Antogil aan de noord-oost kust, werd een klein kantoor ingericht. Met de vorst van het gebied kwam men overeen dat hij zich onder soevereiniteit van de Republiek stelde en slaven zou leveren. Ook elders, zoals in Fombetokke, werden handelsposten ingericht. De resultaten van de handel waren teleurstellend en de regering in Batavia gaf in 1646 opdracht de post op te heffen.

Afbeeldingen