beschrijving beschrijving

Kaart van de Oost-Afrikaanse kust en de Indische Oceaan

Afbeelding

Kaart van de Oost-Afrikaanse kust en de Indische Oceaan

Langren, Arnoldus Florentius / Cloppenburg, Johannes Everardus van

Kaart van de Oost-Afrikaanse kust.

Affbeeldinghe der custen des landts genaempt Terra do Natal, Item van alle de custen van Coffala, Mozambique, Melinde, ende t'eylandt van S. Lorenzo: met alle haere eylanden, clippen, droochten, ende ondiepten. Item d'eylanden van Maldiva tot het eylandt Ceylon, ende den hoeck van Comori toe, aende custen van Indien liggende, met de waerachtighe streckinghe ende gheleghentheyt der zlver, alles seer correctelijck naer d'allerbeste Indiaensche Pas ende Lees-caerten, oversien ende verbeetert..

Delineatio Orarum maritimarum, Terrae vulgo indigetatae Terra do Natal, item Sofala, Mozambicae, & Melindae, Insulaeq: Sancti Laurentij, Insularum Maldiuicaroum, Seylon insulae, & Promontorij Comorini, ad Indiam siti unĂ  cum Insulis, Scopulis, Pulvinis, Vadis, veris Ventorum tractibus, & geuino singulorum locorum sicu, ad exactissimas Ichonographicas Indicarum tabulas recognita atq: emendata.

Zowel op het vasteland als in de oceaan zijn verscheidene dieren te zien.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Linschoten, Jan Huygen van, Itinerarium: ofte schipvaert naer Ooste ofte Portugaels Indien [...] (1623)