beschrijving beschrijving

Kaart van de Chinese kust bij Tonquin

Afbeelding

Kaart van de Chinese kust bij Tonquin

Vingboons, Johannes

Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de kusten van Tonkin en Cochin-China benoorden de Bokshoorn en het eiland Aynam (Hanan). Met loodingen.

Kaart van de Chinese kust bij Tonquin.

Bijzonderheden: de kaart maakt deel uit van de Atlas Vingboons.

Er is een schaalstok getekend, maar er is geen schaal op aangegeven.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Gossselink, Martine, Land in Zicht: Vingboons tekent de Wereld van de 17de eeuw. (2007)