Fort

Jacatra, fort

Na het uitbreken van de oorlog tussen Batavia en Bantam (Banten) besloot de Hoge Regering op 11 juli 1656 om rond de stad een aantal schansen aan te leggen. De aarden schans Jacatra, die werd ontworpen door landmeter Johannes Listingh, lag op een strategische plaats aan de Grote rivier ten zuid oosten van de stad. Na de latere ontginningen bij de schans sloot de Herenweg (Jacatraweg), die de verbinding vormde tussen Batavia en de Ommelanden ten zuidoosten van de stad, aan op de Groter Rivier en de Grote Zuiderweg (Gunung Sahari). De aarden schans werd omstreeks 1700 vervangen door een stenen fort met vier bastions.

In 1744 bestond de bezetting uit een officier, drie of vier sergeants, een chirurgijn, artilleristen en 25 tot 36 soldaten. In opdracht van gouverneur generaal Herman Willem Daendels (1808-1811) werd het fort afgebroken.

Van dit fort bestaan geen zichtbare overblijfselen. Op de moderne kaart van Jakarta zou het fort zich bevinden aan de Jalan Pisang Baru (oostkant van Gunung Sahari) bij de kruising met de Jalan Pangerang Jayakarta.

Afbeeldingen

Bronnen en literatuur

anoniem/anonymous, Landmonsterrollen (1691-1790)

Heydt, Johann Wolfgang, Allerneuester Geographische- und Topographischer Schau-platz, von Africa und Ost-Indien (1744)

Knaap, Gerrit, Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie II, Java en Madura = Comprehensive Atlas of the United East India Company, II, Java and Madura (2007)