beschrijving beschrijving

Plattegrond van het fort Jacatra

Afbeelding

Plattegrond van het fort Jacatra

Anoniem / Anonymous

Titel catalogus Leupe (NA): Plan van 't fort & omleggende landt Jacatra.

Rechts boven genummerd: 131 [moet het folionummer zijn].

Legenda: a-j

Aan de rechterrand is een strook geplakt; In potlood genummerd 1176, het nummer van de kaart. In de catalogus Leupe is een verwijzing naar een catalogus van een tentoonstelling Amsterdam 1919 bijgeschreven.

Notities verso: No. 24 [vermoedelijk het volgnummer van het stuk] / 130 [moet het folionummer zijn] / 602 x / Portef. I Uit de Memorien en Beschryvingen van algemeen Batavia 1619 [in potlood] / uit overgekomen stukken Q II 1620 brief 7 oct 1619 de Jonge IV p [onleesbaar] 1 [in potlood] / schaal 25 R op 1 duim rond 1 : 3600_ [in potlood, modern handschrift].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.