Fort

Nassau, fort (Moti)

De bevolking van Ternate vroeg viceadmiraal François Wittert in 1609 om als bescherming een fort te bouwen aan noordoostkust van het eiland Moti. De eerste bevelhebber van fort Nassau was kapitein Adriaan Clemensz.Stock. In 1610 voerde kapitein Apollonius Schot bevel over het garnizoen van 80 soldaten, terwijl in het dorp bij het fort ongeveer 200 mensen woonden. Twee jaar later telde het garnizoen nog maar 40 man. Het driehoekige fort met bastions op de hoeken was gebouwd van koraal

en natuursteen. Voor de 10 kanonnen waren kogels en 14 halve vaten kruit beschikbaar. In 1616 word als commandant kapitein Hendrick Mayer van Maastricht genoemd.

Geen Huigen Schaepenham liet in opdracht van de gouverneur van de Molukken Jacques Lefebvre, fort Nassau in 1625 afbreken. De Spanjaarden die zich daarna op Moti vestigden hebben het fort niet meer in gebruik genomen.

Door de erosie van de kust is een groot deel van het fort in zee verdwenen. De afbraak werd nog versneld doordat de bevolking de stenen als bouwmateriaal gebruikte.

Afbeeldingen

Bronnen en literatuur

Pusat Dokumentasi Arsitektur, Inventory and identification of forts in Indonesia (2010)

Wall, V.I. van de, De Nederlandsche oudheden in de Molukken (1928)