Post

Moti

Indonesia

Op het eiland Moti werden behalve kruidnagelen, voedselgewassen verbouwd die belangrijk waren voor de voedselvoorziening van zowel Ternate als Tidore. Sinds jaar en dag streden deze beide sultanaten dan ook om het bezit van dit eiland. De VOC heeft zich er, op verzoek van Ternate, in 1609 gevestigd en er het fort Nassau gebouwd. De bestuurders van Moti kregen van de VOC jaarlijks 150 rijksdaalders voor het kappen van kruidnagelbomen. Op die manier probeerde de VOC de gehele kruidnagelproduktie en handel in de Molukken te controleren.

Afbeeldingen