beschrijving beschrijving

Kaart van Nieuw Nederland

Afbeelding

Kaart van Nieuw Nederland

Hendricx, Cornelis

Kaart van Nieuw Nederland.

Titel catalogus Leupe: Kaart van een gedeelte van Nieuw-Nederland, benevens het nieuw ontdeckte land, baye met drye rivieren, leggende op de hoochte van 38 tot 40 graden, door het jachten genaemt Onrust, schipper Cornelis Hendricx, van Munnickendam.

Van het gene Kleyntjen met sijn Compagnon mij hebben aenghegeven van de gheleghenthijt der Rievieren ende Plaetsen der Volcken die sij hebben gehvonden op haere luyden uyttocht van de Maquaes af binnenlands ende Langs de Nieuwe river neerwaert tot aen de Ogehage te westen des Viand van de voorseyde noorden natien[?] en can ick tecghenwoordigeh niet bydenhand vinden anders alst twee concepten van Caertjes die naen[?] in het nette ten dele gheteykent. Ende als ick overdencke het ene met de [andere?] van de aenteykeninge byt te overeendroegen so bevinde ick dat de plaetsen van de Volcken Sennecas, Gachoos Capitannosses ende Jottecas vrij verder om west in het Land behoorden aenghewesen te worden.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.