beschrijving beschrijving

Kaart van het eiland Tamaraca

Afbeelding

Kaart van het eiland Tamaraca

Vingboons, Johannes

Titel catalogus Leupe (NA): "Caerte van 't eijland Tamaraca neffens het steedeken Schop ende 't fort Orangiën".

Kaart van het eiland Tamaraca.

Caerte van 't Eylandt Tamaraca neffens het steedeken Schop ende 't fort Orangien met haer geleegenhede van dien.

Legenda: A. is de berg daer 't Steedeken op leght, genaemt N. S. O. Concicao, ofte Stadt Schop / B. het Casteel op den Bergh / C. De Cappel / D. 't Gasthuijs / E. Retrenschemente om de Stadt / F. Redout / G. Packhuijs / H. Stadt huijs / I. De Engeiho Haerlem ofte Suijcker moolen Haer: / K. Inwoonders Huijsen op 't vaste Landt / 1: 't woon huijs, 2: de molen Haerlem, 3: 't Purgeer Huijs 4 Pottebackerij / 5: negers Huijsen 6: Een watterbeeckie.

Bijzonderheden: de kaart hoort bij de Atlas Vingboons.

Cf. Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. nr. 1043 B 14, na p. 52 no. 19.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Gossselink, Martine, Land in Zicht: Vingboons tekent de Wereld van de 17de eeuw. (2007)