beschrijving beschrijving

Kaart van het eiland Tamarica

Afbeelding

Kaart van het eiland Tamarica

Anoniem / Anonymous

Kaart van het eiland Tamarica.

Titel in Catalogus Leupe (NA): Afbeeldinge van het Eyland Tamagua, mitsgaders d'affteyckeninge van des vyandts forten, mitsgaders d'onse.

Affbeeldingh van het Eylandt Tamagua metsgaders d'affteyckening van des vijandts forten mitsgaders d'onse [...].

De kaart geeft de positie van de Nederlandse forten en die van de Portugezen aan.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.