Post

Gravesend

Verenigde Staten

Lady Deborah Moody was de eerste vrouw die een vestiging stichtte in Nieuw-Nederland. Zij hing het anababtistische geloof aan, dat in Engeland zoveel problemen veroorzaakte dat zij hoopte in 'de nieuwe wereld' beter zou kunnen slagen. Ze vertrok naar Massachusetts Bay in 1639, maar zag dat de godsdienstvrijheden daar net zo gering waren als in haar moederland. Een uitnodiging van de Nederlandse gouverneur Willem Kieft om een kleine kolonie te stichten op het Lange Eiland, ofwel Long Island, kwam dan ook goed uit. De inwoners zouden vrij zijn hun eigen geloof te belijden. Het dorp viel onder Nederlands bestuur.

Afbeeldingen