beschrijving beschrijving

Ontwerp voor een spietoren voor de uitbreiding van Willemstad

Afbeelding

Ontwerp voor een spietoren voor de uitbreiding van Willemstad

Esdré, Godfried Carel

Titel Leupe: Afteekening van een zeshoekig gemetseld schilderhuis, der embrasuurgaten enz.

Deze tekeningen voor een spietoren maken onderdeel uit van een plan voor de uitbreiding van Willemstad. De toren is een prototype dat zal gebruikt worden bij de drie bastions en de batterij die vergoot of gebouwd zullen worden rond de stad. Daarnaast is onder een plattegrond en profiel gegeven van de barricades rond the batterij. Deze ontwerpen kronen de eerdere plannen uit 1746 van Willem Meijer om de vestingwal van de stad veel verder ten oosten van fort Amsterdam te bouwen dan oospronkelijk het idee was. De afstand van het fort maakte het noodzakelijk de stad goed verdedigbaar te maken.

Schaalstok van 48 voeten Rijnlandsch = 126 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.