beschrijving beschrijving

Kaart van de Caribische eilanden

Afbeelding

Kaart van de Caribische eilanden

Keulen, Gerard Hulst van / Sikkena, Jan

Titel Leupe: Nieuw groote en seer curieuse Paskaart van Geheel West-Indien, vertoonende alle deszelfs Eylanden, Bayen en Rivieren, mitsgaders alle droog-tens en dieptens enz.

Deze kaart van de gehele Caribische Zee werd tussen 1704 en 1720 vervaardigd in het atelier van de Amsterdamse cartografisch uitgever en kaartenmaker Gerard van Keulen (1678-1726). Deze kaart is gebaseerd op de obervaties van Jan Sikkena, zoals linksboven in het Frans staat vermeld. Meerdere havens, loxodromen en ondiepe stukken zijn getekend. Linksonder illustreren figuren en zeemonsters de titel.

Schaal van 130 Duitse mijlen = 188 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Brommer, B., Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, I de oude WIC 1621-1674 = the old WIC 1621-1674 (2011)