beschrijving beschrijving

Kaart van de Caribische routes van de Spaanse galjoenen

Afbeelding

Kaart van de Caribische routes van de Spaanse galjoenen

Ottens, Jousua / Ottens, Reinier

Titel Leupe: Nova Isthmi Ameriaani quit et Panamiensis item Dariensen, Tabula in qua Urbe Porto Bello, Panama et Carthagena etc. Nova Tabula exhibens Insulas, Cuban et Hispaniolam vulgo S. Domingo etc.

Dit is een van de kaarten die de broeders Joshua en Reinier Sr. Ottens drukten tussen 1726 en 1750. Veel van hun werk betreft herdrukken van oudere kaarten en ook dit blad lijkt af te stammen van de zeventiende-eeuwse uitbeeldingen van de Spaansche galjoenenroutes. Verschillende van deze routes zijn met stippellijnen aangegeven. Aantekeningen langs deze stippellijnen geven verdere verklaringen over de navigatie van de Spaanse schepen. Daarnaast bevat de kaart veel hachures en steden, zowel aan zee als inlands. Rechtsboven zijn drie inzetkaarten te vinden van de haven St. Augustin in Spaans Florida, van Havana op Cuba en een stad op St. Dominique. Deze inzetkaarten zijn eveneens door de broeders herdrukt.

Schaal van 30 Duitse mijlen = 70 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.