beschrijving beschrijving

Kaart van het eiland Curaçao

Afbeelding

Kaart van het eiland Curaçao

Schrijver, Cornelis

Titel Leupe: Afteekening van het Eyland Curaçao.

Deze ongekleurde, uitvoerig geannoteerde omtrekkaart van Curaçao uit 1738 door de kapitein-ter-zee Cornelis Philipsz Schrijver vormt een aanvulling op diens verbaal ten overstaan van de Kamer Amsterdam van de WIC van 10 oktober 1738 en zijn eerste memorie van 18 augustus 1737, waarin hij verslag uitbracht van zijn onderzoek naar de staat van de defensiewerken op Curaçao. Schrijver had daartoe in 1737 opdracht gekregen van de Staten-Generaal, mede naar aanleiding van de dreigende nieuwe oorlog in Europa in verband met de Oostenrijkse troonopvolging. Zijn aanbevelingen beperkten zich in hoofdlijnen tot de aanleg van vijf nieuwe fortjes ten westen van de Sint Annabaai, namelijk aan de Sint Kruisbaai (Santa Cruz), bij Porto Marie (Portomarí), aan de Bullenbaai, de Sint Michielsbaai en aan de Piscaderabaai. Ten aanzien van de haalbaarheid van de door de Compagnie gewenste nieuwe fortificaties langs de gehele zuidkust en een verdere versterking van Willemstad had Schrijver vanwege de ongunstige drinkwatervoorziening voor de inwoners en de militairen zijn bedenkingen, zoals blijkt uit de uitgebreide verklaring op deze kaart. Dit verschil van inzicht was in 1739 mede aanleiding tot onenigheid tussen de WIC en de Admiraliteit Amsterdam, waarna vanaf 1741 nieuwe projectplannen voor de defensie van Curaçao werden opgesteld door militair ingenieurs van het Staatse leger.

Het noorden is boven.

Schaalstok van 3 Meijlen van 15 in een Graadt = [ca. 1 : 195.000].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)