beschrijving beschrijving

Kaart van de verdedigingswerken langs de oostkant van Curaçao

Afbeelding

Kaart van de verdedigingswerken langs de oostkant van Curaçao

Creefts, Daniel

Titel Leupe: Plan der Zuydzyde der strekking van het Eyland Curaçao, van den berg van Altena tot het Oostpunt inclusive, met alle desselvs baayen en batteryens.

Onderdeel van een serie (VEL594.1 tm VEL594.8) die samen een kaart vormen van de kustverdedigingswerken aan de oostkant van Curaçao. Deze kaart toont de westkant van Fuik Baai, waar geen verdedigingswerken zijn.

Bij het uitbreken van de Vierde Engelse Oorlog verkeerde de verdediging van Curaçao, ondanks de (bescheiden) uitbreidingen en verbeteringen die sinds ca. 1740 in verschillende fasen waren uitgevoerd aan de forten en batterijen, nog altijd, of opnieuw, in onvoldoende weerbare staat. In 1782 stelde de WIC daarom de genie-officier kapitein Daniël Creefts aan in de nieuw gecreëerde functie van eerste inspecteur van de gebouwen en fortificatiën op Curaçao, met de opdracht over de staat van defensie te rapporteren en aanbevelingen te doen voor verbeteringen op korte termijn. In het kader van deze taak vervaardigde Creefts in de volgende twee jaren enkele kaarten en plattegronden, waaronder deze reusachtige omtrekkaart van de noord

en oostkust van Curaçao uit 1785. Daarnaast was hij in 1787 als inspecteur zijdelings betrokken bij de samenstelling van het defensieplan voor de Nederlandse Antilleneilanden van de militair ingenieur Hottinger en de luitenant-ter-zee Kikkert. Deze grote kaart van Curaçao was bedoeld als een toevoeging aan Creefts’ eerste rapport aan de bewindhebbers, dat in augustus 1783 was voltooid. Vanwege de oorlogssituatie kon dit uiteindelijk pas in september 1784 worden voorgelegd aan de Staten-Generaal, die het als volstrekt ontoereikend bestempelden.

Zie ook VEL593, die de verdedigingswerken aan de westkant van het eiland toont.

Het noorden is links.

Schaal van 20 Rijnl, roeden = 220 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)