beschrijving beschrijving

Kaart van Pernambuco

Afbeelding

Kaart van Pernambuco

Vingboons, Johannes

Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de "haven van Pharnambucq, Maritiusstad, Recif en de stad Olinda".

Kaart van Pernambuco.

De haven van Pharnambucq.

Legenda: (1) Maritius Stad (2) Recif en (3) de Stad Olinda.

Linksboven is een kader uitgespaard dat nooit is ingevuld.

Bijzonderheden: de kaart hoort bij de Atlas Vingboons.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Gossselink, Martine, Land in Zicht: Vingboons tekent de Wereld van de 17de eeuw. (2007)