beschrijving beschrijving

Ontwerp voor een regenbak

Afbeelding

Ontwerp voor een regenbak

Tilhenn, Joseph

Titel Leupe: Plan en profielen van een regenbak (te Paramaribo?)

Dit ontwerp voor een regenbak is waarschijnlijk gebruikt tijdens de grootschalige stedelijke hervorming van Paramaribo die aan het eind van de achtiende eeuw plaatsvond. Het is echter onbekend tot welk gebouw deze profielen en plattegrond behoren. Het ontwerp was naar het lijkt een bijlage van het rapport over de buitenlandse defensie van de kolonie dat door J.G.R. Böhm geschreven was en naar de gouverneur Wichers was gestuurd op 16 April 1791. Op de achterzijde staat: "No.23, Register 17, deel 1, folio 90" en de kaart is als volgt gemerkt: Depôt des cartes, plans et journaux de la Marine.

Schaal ± 1 : 20 of 5 Rijnl. voet op 3 duim.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.