beschrijving beschrijving

Ontwerp van een gebouw voor de gouvernementssecretarie

Afbeelding

Ontwerp van een gebouw voor de gouvernementssecretarie

Hurter, Johan Conrad

Titel Leupe: Plan van een nieuw gebouw te Paramaribo (waarschijnlijk gouvernementssecretarie).

Deze ontwerptekening door Johan Conrad Hurter heeft betrekking op het perceel onmiddellijk ten westen van dat van het Gouvernement, letter (D) op de plattegrond uit 1775 (VELH614). Op dit perceel, aanvankelijk eigendom van de West-Indische Compagnie en als zodanig vermeld op de kadastrale kaart uit 1722 op VEL1718, was in een ouder, stenen woonhuis tussen 1743 en 1777 het zogenoemde Commandement gevestigd, de ambtswoning van de commandeur, de opperbevelhebber van het garnizoen in dienst van de Sociëteit van Suriname. De woning werd eerst door de commandeur gehuurd, in 1758 werd het perceel door de Sociëteit aangekocht. In 1775 werd het Commandement nog uitgebreid, maar twee jaar later brandde het geheel af en kreeg Hurter de opdracht een nieuwe commandeurswoning met bijgebouwen te ontwerpen, waarvan de bewaard gebleven plattegronden en tekeningen zijn afgebeeld op VELH608B. De herbouw ging uiteindelijk echter niet door; in plaats daarvan verrees in 1786 iets verder oostelijk op dit erf het gebouw van de Gouvernementssecretarie, ook weer naar een ontwerp van Hurter, dat hier te zien is. Ter plaatse van het oude Commandement en het daarachter gelegen pad (O) kwam enkele jaren later de toegangsweg naar de voorstad Combé.

Schaalstok van 40 Voet Rijnl: = [ca. 1 : 60].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)

Groll, Temminck, De architektuur van Suriname