beschrijving beschrijving

Tekening van de ideale troepenopstelling in bossen

Afbeelding

Tekening van de ideale troepenopstelling in bossen

Westmaas, Ary

Titel Leupe: Afbeelding van de wijze waarop een commando of detachement gewoonlijk in de bossen manouvreert.

Deze schematische kaart werd in of kort voor 1778 in Suriname getekend door de kapitein der infanterie Ary Westmaas en in hetzelfde jaar overgezonden naar de Republiek. Westmaas werd in 1778 aangesteld als inspecteur op het Militair Cordon, dus het Cordon van Defensie. De kaart geeft Westmaas’ opvatting weer over de meest effectieve marsorde bij expedities in het bos tegen de Marrons, met links de symbolen voor de rangen van kolonel (tevens commandant), majoor, kapitein, subaltern officier, sergeant, korporaal en soldaat, en voor de ‘commando Neegers’, de slaafgemaakten die als lastdragers meegingen. De betekenis van de legenda rechts in verkorte weergave is: A. vier slaven die de weg vrij kappen; B. een sergeant met het kompas, plus drie soldaten; C-D. de voorhoede; E-F. het Korps; G-H. de lastdragers en hun bewakers; I-K. de achterhoede; l.l.l. drie slaven die ieder een kruitkist dragen.

Afkomstig uit 1.05.03 inv.nr. 364 (daarin: fols. 304-314 [bijlage no. 1794]; zie daar voor het bijbehorende rapport). Een 2e exemplaar bevindt zich in 1.05.06 inv.nr. 691 (daarin: kaart 1).

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)