beschrijving beschrijving

Tekening van de ideale mars- en bivakopstellingen in bossen

Afbeelding

Tekening van de ideale mars- en bivakopstellingen in bossen

Westmaas, Ary

Titel Leupe: Afbeelding van de wijze waarop een commando of detachement, bestaande uit 200 man reguliere troepen en 50 man van het corps vrijnegers, op een veiliger manier in de bossen kan manouvreren en ageren.

Deze schematische kaart werd in of kort voor 1778 in Suriname getekend door de kapitein der infanterie Ary Westmaas en in hetzelfde jaar overgezonden naar de Republiek. Westmaas, geboren in 1737 of 1738 in Hamburg, diende in zijn jongere jaren enige tijd in Denemarken als officier bij de cavalerie en kwam in 1769 als vaandrig naar Suriname. In 1778 werd hij aangesteld als inspecteur op het Militair Cordon, dus het Cordon van Defensie. De kaart toont vier mogelijke mars

en bivakopstellingen voor het legerkorps tijdens korte of langere verblijven in het oerwoud, met als beknopte weergave van de legenda: 1 en 3. slaven die de weg vrij kappen; 2. 25 man van het Vrije Korps; 4. 20 man reguliere troepen; 5. lastdragers met de provisie; 6. 80 man reguliere troepen; 7. de staven met de ammunitie; 8. veldhospitaal; 9. reservekorps; 10. lastdragers met de bagage; 11. 60 man reguliere troepen; 12. 20 man reguliere troepen; 13. 25 man van het Vrije Korps; 14. kleine detachementen ter dekking van de flanken; 15. kleine redoutes met voorposten.

Afkomstig uit 1.05.03 inv.nr. 364 (daarin: fols. 304-314 [bijlage no. 1794]; zie daar voor het bijbehorende rapport). Een 2e exemplaar bevindt zich in 1.05.06 inv.nr. 691 (daarin: kaart 2).

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)