beschrijving beschrijving

Plan van het fort Willem Frederik en de stad Stabroek op de oostwal van de Demerara

Afbeelding

Plan van het fort Willem Frederik en de stad Stabroek op de oostwal van de Demerara

Hoffman, Jan

Deze kaart geeft een project weer voor de versterking van Fort Willem Frederik, waarbij het grondplan werd gewijzigd. In feite is dit een uitwerking in het net van Hoffman’s schetskaartje te vinden in: Nationaal Archief, 2.01.28.02, 168C, kaart. Het gaat daarbij overigens voor het merendeel nog om plannen, zowel van de verdedigingswerken als van de stad; in werkelijkheid was de bebouwing toen nog lang niet zo uitgebreid als door Hoffman aangegeven, terwijl ook de karakteristiek Nederlandse opzet met grachten en al van de nieuwe wijk tussen het bestaande Stabroek en het fort nooit in deze vorm is gerealiseerd. Ook bij de plantages is het onduidelijk of dit een werkelijke weergave betreft of gewenste omvang.

Leupe heeft deze kaart nooit beschreven.

Het noorden is links.

Schaalstok van 100 Roeden = [ca. 1 : 3.700].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)