beschrijving beschrijving

Kaart van geplande verdedigingswerken op het eiland Borselen

Afbeelding

Kaart van geplande verdedigingswerken op het eiland Borselen

Heneman, Johan Christoph von

Titel Leupe: Kaart van het Eiland Borsselen in Rio Demerary, met de verdedigingswerken.

Deze kaart toont de plannen van Heneman voor een herinrichting van het eiland Borselen, en is onderdeel van zijn grotere serie plannen om de kolonie Demarary volledig te herzien.

Bij Henemans kaart van Borselen gaat het waarschijnlijk ten dele om een situatieplan, ten dele om een ontwerpvariant waarbij het gouvernement niet naar een nieuwe locatie op de wal zou verhuizen.

Met dunne potloodlijnen is een groots opgezette nieuwe bebouwing aangeduid, waarvan echter onder de bewaard gebleven kaarten en bouwtekeningen in het Nationaal Archief en elders nergens een nadere uitwerking is terug te vinden.

Het geprojecteerde gebouw geheel rechts, op de zuidpunt van het eiland, is een kruitmagazijn, waarvan in iets afwijkende vorm wel een detailontwerp bestaat; dit is afgebeeld op VEL1564.22.

Het noorden is linksonder.

Schaalstok van 400 Voet Rhijnl. = [ca. 1 : 665].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)