beschrijving beschrijving

Kaart van het eiland Borselen

Afbeelding

Kaart van het eiland Borselen

Kanne, Carl Christiaan

Titel Leupe: Plan van het eiland Borselen.

Deze ongesigneerde kaart kan op grond van de algemene stijl, de kompaswijzer en andere kenmerken met zekerheid worden toegeschreven aan de ingenieur Carl Christiaan Kanne en werd klaarblijkelijk vervaardigd in het kader van diens uitzending als inspecteur der gebouwen in 1779.

De kaart is gezien de datering 1778 een kopie van een bestaand, en wellicht in Demerara in opdracht van commandeur Van Schuylenburgh getekend, ontwerp voor een totale herinrichting van Borselen.

Bij afwezigheid van een legenda en een verwijzing naar de oorspronkelijke maker is de kaart echter niet precies te duiden.

Het noorden is linksonder.

Zie ook VEL1563A en B.

Schaalstok van 50 Roeden Rynlands = [ca. 1 : 2.100].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)