beschrijving beschrijving

Plan voor nieuwe bebouwing op het eiland Borselen in de rivier Demerara (Plan X)

Afbeelding

Plan voor nieuwe bebouwing op het eiland Borselen in de rivier Demerara (Plan X)

Heneman, Johan Christoph von

Titel Leupe: Het Eiland Borselen in de rivier Demerary

Projectplan voor nieuwe bebouwing op het eiland Borselen.

Op dit eiland lag voorheen de compagniesnederzetting. Toen deze verplaatst werd naar de oostoever van Demerara, kwam het eiland onder toezicht van de heer Van Schuylenburgh. Onder zijn bewind werden opeenvolgende projectvoorstellen gemaakt voor een efficiëntere inrichting en verdediging van het eiland, waarvan deze kaart een onderdeel vormt.

Johan Christoph Heneman ontwierp tijdens zijn detachering in Demerara en Essequibo in 1774-1775 deze relatief bescheiden opzet voor de herinrichting van de compagniesnederzetting op het eiland, in samenhang met zijn plan voor een nieuwe stad op de tegenoverliggende oostelijke rivieroever (zie VEL1524).

Zijn kaart is niet voorzien van een verklaring, maar op het grote plan met de stad is te zien dat het noordelijke deel van het eiland aangewezen was voor de bouw van ‘Fortificatie-Wercken’.

In combinatie met de beoogde verplaatsing van alle primaire bestuursinstanties naar de vaste wal kan wel worden aangenomen dat de geprojecteerde gebouwen een militaire bestemming hadden, met in het midden vermoedelijk de commandantswoning.

Kopieen van deze kaart, namelijk VEL1523A1 en VEL1523B, zijn niet afzonderlijk in deze database opgenomen.

Schaalstok van 50 Roede Rhynl: = [ca. 1 : 1.650].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)