beschrijving beschrijving

Kaart van het eiland Borselen

Afbeelding

Kaart van het eiland Borselen

Kanne, Carl Christiaan

Titel Leupe: Plan van het eiland Borselen.

Deze ongesigneerde kaart kan op grond van de algemene stijl, de kompaswijzer en andere kenmerken met zekerheid worden toegeschreven aan de ingenieur Carl Christiaan Kanne. Hij werd klaarblijkelijk vervaardigd in het kader van diens uitzending als inspecteur der gebouwen in 1779.

Het plan geeft Kannes eigen projectvoorstel van 1779 weer, dat veel eenvoudiger en in elk geval goedkoper was dan het ontwerp dat eerder in opdracht van commandeur Van Schuylenburgh was getekend.

Het noordelijke kwart van het eiland is gereserveerd als militair terrein, met op de punt een batterij.

Deze kaart toont het profiel van deze batterij en toont de afstand tussen de vestingsmuren.

Een overzicht wordt gegeven op VEL1563A.

Het noorden is linksonder.

Schaalstok van 50 Roeden Rynlands = [ca. 1 : 2.080].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)