beschrijving beschrijving

Ontwerp voor een kruithuis op het eiland Borselen (Plan XIV)

Afbeelding

Ontwerp voor een kruithuis op het eiland Borselen (Plan XIV)

Heneman, Johan Christoph von

Titel Leupe: Grondteekeningen en opstanden van Militaire en Burgerlyke gebouwen te Demerary, van verschillende groote en afmeetingen.

Bij de projectplannen voor Borselen en de oostelijke oever van de rivier Demerara door Heneman en Kanne uit respectievelijk 1774-1775 en 1779 leverden deze ingenieurs niet alleen kaarten en plattegronden, maar ook ontwerpen voor de nieuwe gebouwen.

Deze plattegrond toont een detailtekening voor het geprojecteerde kruithuis door Heneman, in het kader van de opdracht bij zijn uitzending in 1774-1775.

Zie ook VEL1564.14 en 15 en VEL1564.17 t/m 20, eveneens ontwerptekeningen voor dit kruithuis. Zie de overzichtstekening VEL1561 voor een overzicht van het grotere plan waarvan dit kruithuis onderdeel uitmaakt.

Het ontwerp wordt weergegeven met een aanzicht, profile en plattegrond.

Schaalstok 30 Rijnland voet = 10 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)