beschrijving beschrijving

Kaart van de westkust van Formosa

Afbeelding

Kaart van de westkust van Formosa

Janssen van Middelburg, Pieter / Vingboons, Johannes

Kaart van de westkust van Formosa.

Afbeeldinge van de westzijden vant Eijlandt Formosa / streckende van't Canael Taiouan om de Noort, tot de / Rivier Ponckan, met alle Zijn Rivieren, Droochten en ondiepten, / gemaeckt door ordre van de E. Heer Gouv: Hans Putmans, ende / alsoo bevonden Bij Pieter Janssen van Middelburch. Anno 1636.

De kaart is afkomstig uit de Atlas Blaeu-Van der Hem.

Deze kaart is de voortzetting van Österreichische Nationalbibiothek, Wenen, inv. nr. Van der Hem 41:07.

Volgens Peter van der Krogt in 'The Atlas Blaeu-Van der Hem of the Austrian Library', Utrecht 2005, p. 377 is de kaart opgenomen in 1636 door Pieter Janssen van Middelburgh en rond 1670 gekopieerd in het atelier van Johannes Vingboons.

Legenda: A. is fort Zeelandia. / B. is de Ronduijt Zeeburgh. / C. is 't Canael. / D. siccam ofte 't Jagersdorp. / E. is de Rivier Sinckan. / F. is 't Fuijle Eijlandt. / G. is 't Walvis Been. / H. is de Rivier Soulangh. / I. tBosch Soulangh. / K. is t Campans Riviertjen. / L. is de verraders ofte moordenaers Rivier. / M. is de Boere Schuer. / N. is de Rivier ofte 't Canael van wankan. / O. is de Reduijt Vlissingen. / P. is de Vissers Plaet. / Q. is t Visschers Eijlandt. / R. is de Wilde Hoeck. / S. is 't vlacke Eijlandt. / T. is de Riuier Matavir. / V. is 't Canael voor Poncan. / W. is een goede Reede voor kleijne Jonxkens. / X. is de Soute Rivier.

Neem contact op met Österreichische Nationalbibliothek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Krogt, Peter van der, The Atlas Blaeu - Van der Hem: of the Austrian National Library (2005)